Wat je doel is, bepaal je zelf. De weg er naartoe ook. Soms lopen mensen met je op, soms kom je ze tegen. Maar al lopen we op dezelfde weg, het is toch een andere weg.

groep stenen
startpaginakoppeling
beeldenkoppeling
coachingkoppeling
over mijzelfkoppeling
contactkoppeling

weggetje frankrijk

Welke weg slaan we in?


Procedure:

Aanmelding:
Als u overweegt een coachingstraject in te gaan voor uw zoon of dochter, kunt u via een e-mail contact opnemen.

Kennismakingsgesprek:
Het eerste gesprek vindt plaats bij de jongere thuis. Ook zijn beide ouders, indien mogelijk, hierbij aanwezig. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van coaching. Wat is de hulpvraag van de jongere, wat wordt er van mij als coach verwacht, wat verwacht ik van de ouders en van de jongere.
De vorm van waarin de coaching plaats vindt, wordt vastgelegd.

Afspraken:
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt een afsprakenlijst opgesteld. Deze ontvangt u later schriftelijk van mij. Welk traject gaat het worden, wat is het beoogde doel?

Werkwijze
In principe wil ik in termijnen van 6 weken werken. Dat is de minimale tijd om te kijken of het coachen de jongere ondersteunt. In die 6 weken neem ik in elk geval telefonisch contact met de ouders/verzorgers op om te horen wat hun bevindingen zijn.

Evaluatiegesprek en afsluiting
Na de termijn volgt wederom een gesprek met ouders/verzorgers en jongere.
Zijn de verwachtingen waargemaakt? Kan het traject afgesloten worden of is er behoefte aan nog een termijn.
Op deze manier voorkom je dat coaching eindeloos doorgaat. Ook kun je doelen en verwachtingen bijstellen voor een volgende periode.
We kunnen ook afspreken dat er een termijn geen coaching is, om te kijken hoe het gaat en vervolgens weer een traject afspreken.