Ieder mens is uniek. Net als een steen, word je gevormd door je omgeving. Maar je eigen talenten vormen je basis.

Leer die kennen en gebruiken.

In welke vorm dan ook, je mag er zijn!

groep stenen
startpaginakoppeling
beeldenkoppeling
coachingkoppeling
over mijzelfkoppeling
contactkoppeling

steen optillen

Die steen ga ik optillen! Kom maar hier met die hijskraan.

onderwater

Wat onder de oppervlakte schuilt is vaak erg verrassend.

 

Coaching in Best.

Omdat ik hier woon, kan ik voor jongeren in Best iets betekenen.
Als ouder wil je graag dat je kind succesvol en gelukkig is. De bassisschool is goed doorlopen en de overstap naar het VO volgt. Minder controle, meer loslaten en vertrouwen.

Soms blijven de resultaten achter bij de capaciteiten of is je kind niet gelukkig. Wat nu?
Straffen en streng optreden? Goed gedrag en inzet belonen? Hulp inschakelen? Welke hulp? Voor veel ouders is de weg door het VO een doolhof. Wat kun en mag je van een school verwachten, welke mogelijkheden voor hulp zijn er? Wat kun je als ouder beter wel of niet doen?

Wat je niet kent, kun je ook niet herkennen.
Pas als je weet wat iets betekent, kun je het om je heen herkennen als je het ziet. Gedrag kan verschillende oorzaken hebben. Faalangst, een leerprobleem, je niet veilig voelen; jongeren uiten dat op verschillende manieren.

Door jarenlang les te geven, weet ik dat ik op zoek moet naar de achtergrond van het gedrag. Ik ben opgeleid als coach binnen het onderwijs. Jongeren helpen op het gebied van motivatie, rouw en verdriet bij overlijden of scheiding, depressiviteit en faalangst. Vaak is er bij de leerling sprake van onmacht om met gebeurtenissen om te gaan en niet zozeer van onwil.
Ik kan helpen de achtergrond van gedrag helder te krijgen. Daarna kunnen ouder(s) met school een vangnet vormen, waarbinnen de jongere weer successen scoort. Ik kan daarbij ondersteunen.

Coaching is een begeleidend traject.
Het belangrijkste bij coachen is, dat er vertrouwen is in de coach. Je prettig voelen is een basisvoorwaarde. Veel jongeren zitten niet graag tegenover iemand aan tafel te praten, maar willen wel graag bespreken waar ze mee zitten.

Vanuit mijn achtergrond als docent beeldende vorming heb ik ook de mogelijkheid om te coachen terwijl er getekend, geschilderd, geboetseerd of gehakt wordt. Aan tafel bij de jongere thuis, of bij mij. Buiten of binnen.
Coaching is niet vrijblijvend. Samen worden (realistische) doelen gesteld en afspraken gemaakt. Ik bepaal niet welke kant de jongere op wil, maar probeer de jongere dat zelf te laten ontdekken. Dat de ouders/verzorgers een steunende rol hebben, is voor mij vanzelfsprekend.

Wilt u meer weten? Klik dan op onderstaande link.
Naar procedure