Herstelrecht brengt mensen met elkaar in contact en wederzijds begrip is de winst .

groep stenen
startpaginakoppeling
beeldenkoppeling
coachingkoppeling
over mijzelfkoppeling
contactkoppeling

foto_pedagogische_dansvloer

Beiden willen zich goed voelen. Wat is hiervoor nodig?

guidojarno

Herstel-werkzaamheden.

Herstelrecht

In 2007 kwam ik in aanraking met het principe van herstelrecht. Toen heb ik een training gevolgd bij Jan Ruigrok. Tot 2011 ben ik samen met collega's begeleid door Jan Ruigrok om herstelrecht op onze school in te voeren.

Wat is herstelrecht?
In een groep waar mensen samenwerken en/of samenleven ontstaan wel eens conflicten. Vervelend voor alle betrokkenen. Een conflict heeft vaak op iedereen zijn weerslag. Vooral als het conflict niet opgelost wordt, kan er een vervelende sfeer ontstaan.
Bij herstelrecht gaan we er van uit, dat betrokkenen hun eigen visie hebben op het gebeurde. Als beiden willen, breng hen dan bij elkaar in bijzijn van een neutraal persoon.
Het slachtoffer geeft aan wat de schade voor hem was en wat er nodig is om de relatie te herstellen. De dader krijgt de kans om weer binnen de groep te komen door de schade te herstellen.
Soms blijkt dan, dat het verschil tussen dader en slachtoffer niet zo groot is. Beiden hebben schade geleden, beiden hebben schade berokkend.

Binnen mijn school fungeer ik als Herstelrechtcoach. Conflicten die we uit hebben laten praten, zijn die tussen leerlingen onderling, docent- leerling, docent- klas en docent- docent. Mensen die aanvankelijk recht tegenover elkaar stonden, zag je op een gegeven moment van positie veranderen. Er ontstond contact en wederzijds begrip. Heel boeiend en mooi om getuige van te mogen zijn.
De herstelrechtcoach is meerzijdig partijdig, alle betrokkenen zijn belangrijk. Hij stuurt het proces van het herstelrecht, maar bepaalt niet de uitkomst.

In 2010 ben ik geinterviewd door het blad Prima Onderwijs.
artikel in Prima Onderwijs